อะไรคือสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของ Chiller ลดลง

โดยปรกติ อายุการใช้งานของชิลเลอร์ ด้วยสภาพการใช้งานทั่วไปสามารถมีอายุได้ถึง10ปี หากมีการดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ของท่านลดลง และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานโดยรวมอีกด้วย หากไม่มีการบำรุงรักษาและแก้ไขอย่างตรงจุด

สาเหตุหลักของการลดประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์มีดังต่อไปนี้

1.อากาศหรือสิ่งปนเปื้อน

2.ความสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมภายในท่อ Condenser

3.อัตราการไหลของน้ำจาก Condenser ไม่เหมาะสม

4.ปริมาณสารทำความเย็นที่มีมากหรือน้อยเกินไป รวมทั้งสิ่งเจือปน

5.อัตราการไหลของน้ำเย็นที่มากหรือน้อยเกินไป

6.ความสกปรกภายในท่อ Evaporator

7.การตั้งค่าอุณหภูมิน้ำเย็นที่ไม่เหมาะสม

8.อุณหภูมิของ Cooling Tower

9.การปนเปื้อนของน้ำยา

10.การเปิด – ปิดเครื่องที่ไม่ถูกวิธี

11.ระบบน้ำใน Cooling Tower