ระบบลดความชื้นทำงานอย่างไร

MAP700 dehumidifier

เครื่องลดความชื้นด้วยระบบน้ำยามีความทนทานกว่าระบบใช้สารเคมีทั่วๆไป แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการบำรุงรักษา และ ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ วันนี้เราจะมาดูภายในของเครื่องลดความชื้นกัน เพื่อความเข้าใจในการตรวจเช็คและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ภายในจะประกอบด้วย ชุดคอมเพรสเซอร์เช่นเดียวกับระบบความเย็นทั่วไป โดยภายในรูปจะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบ Scroll จาก Emerson สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบลดควาชื้น นั่นคือชุดคอยล์ ที่ประกอบด้วยกันทั้งหมด 3ชุด ดังต่อไปนี้