ระบบลดความชื้นทำงานอย่างไร

เครื่องลดความชื้นด้วยระบบน้ำยามีความทนทานกว่าระบบใช้สารเคมีทั่วๆไป แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการบำรุงรักษา และ ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ วันนี้เราจะมาดูภายในของเครื่องลดความชื้นกัน เพื่อความเข้าใจในการตรวจเช็คและบำรุงรักษา